Kosten VWO geen scholingskosten

Anderhalf jaar geleden oordeelde Rechtbank Arnhem dat het mogelijk was dat de kosten voor een VWO-opleiding in aftrek werden gebracht als studiekosten. De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat dit niet kan.
Een studente, geboren in 1991, heeft in 2007 een VWO-opleiding gevolgd aan een particuliere school. Voor haar opleiding heeft zij een bedrag van € 16.675 aan schoolgeld betaald. In haar aangifte IB 2007 heeft zij een bedrag van € 15.000 (het maximum) in mindering gebracht op haar belastbare inkomen uit werk en woning. De inspecteur heeft deze aftrek niet toegestaan.
Volgens de Hoge Raad moet voorop worden gesteld dat uitgaven voor het volgen van een algemeen vormende opleiding zoals het vwo in het algemeen in een te ver verwijderd verband staan tot een concrete vorm van inkomensverwerving om te kunnen worden aangemerkt als scholingsuitgaven in de zin de Wet IB 2001. Alleen onder bijzondere omstandigheden kan van dit uitgangspunt worden afgeweken. De uitspraak van het hof en de stukken van het geding geven geen aanwijzingen dat zodanige bijzondere omstandigheden zich hebben voorgedaan. De betalingen kunnen niet worden aangemerkt als aftrekbare scholingsuitgaven.
Bron: HR 08-03-2013; Hof Arnhem 15-05-2012; Rb. Arnhem 15-09-2011