Kort geding tegen vermeende zwartspaarders

De Belastingdienst spant een kort geding aan tegen een groep van 150 tot 200 vermeende zwartspaarders bij de KB-Luxbank. De Belastingdienst wil hen via een civiele procedure op straffe van een dwangsom dwingen om de nodige informatie over verborgen rekeningen aan de Belastingdienst te verstrekken.
De KB-Lux-zaak begon in 2000 toen de Belastingdienst via de Belgische fiscus de beschikking kregen over gegevens over Nederlandse belastingplichtigen met een bankrekening bij de Luxemburgse KB-Lux-bank. Vervolgens is de Belastingdienst het zogeheten Rekeningenproject gestart en zijn de personen die op de lijst staan aangeschreven.
Volgens de fiscus hebben velen die waren aangeschreven meegewerkt en de gevraagde informatie verstrekt aan de Belastingdienst. Een kleine groep blijft echter weigeren openheid van zaken te geven over de aangehouden KB-Lux bankrekening.
De eerste zittingen vinden plaats op maandag 8 april te Alkmaar, dinsdag 16 april, vrijdag 19 april en maandag 22 april te Amsterdam. Vervolgens zullen ook in andere delen van het land zittingen worden aangevraagd.
Bron: MvF 8-04-2013