Koninklijke Horeca Nederland komt met model arbeidsvoorwaardenreglement

Koninklijke Horeca Nederland heeft voor haar leden het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement opgesteld. Dit reglement moet ondernemers in de horeca houvast bieden nu men er niet in is geslaagd met de vakbonden een nieuwe cao af te sluiten.
Het arbeidsvoorwaardenreglement kunnen de werkgevers toepassen voor nieuwe werknemers die na 31 maart in dienst treden en voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd bij het aangaan van een nieuw contract na 31 maart.
In het model arbeidsvoorwaardenreglement wordt rekening gehouden met de wijzigingen in de wetgeving ten aanzien van arbeidscontracten zoals die per 1 juli 2014 (aanzegplicht, proeftijd) en per 1 juli 2015 (ketenregeling) zullen plaatsvinden (indien de Eerste Kamer voor die tijd met het wetsvoorstel heeft ingestemd). Het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving. Er zijn enkele nieuwe begrippen als vakkracht, invalskracht en seizoenkracht opgenomen om zo veel als mogelijk de huidige praktijk als goed werkgever te kunnen voortzetten. Het model arbeidsvoorwaardenreglement kan men downloaden via de website van Koninklijke Horeca Nederland.
Voor uw werknemers die op 31 maart 2014 in dienst zijn, blijft de huidige cao van toepassing.
Bron: KHN 20-03-2014