Klachtenregen over de Belastingdienst

De Nationale ombudsman heeft zijn jaarverslag 2012 onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit het verslag blijkt dat de ombudsman in 2012 ruim 15.000 klachten en bijna 29.000 telefoontjes van burgers, bedrijven en instellingen heeft ontvangen. De Belastingdienst is met een aandeel van 19% de instantie waarover het meest is geklaagd.
Het aantal klachten over de Belastingdienst is in 2012 opgelopen tot 2.787. Dat is 23% meer dan vorig jaar. Voor het jaarverslag is gebruikgemaakt van resultaten naar aanleiding van een enquête onder bijna tweeduizend intermediairs, van belastingadviseurs tot medewerkers van het Juridisch Loket. Volgens 67% van de ondervraagde intermediairs is werk en inkomen de belangrijkste bron van problemen voor hun cliënten. 77% van de ondervraagden vindt dat de kwaliteit van dienstverlening bij de Belastingdienst is afgenomen. In zijn jaarbrief vraagt de ombudsman aandacht voor integriteit en ondernemers. Volgens de ombudsman moet elke schijn dat integriteit in het geding is worden voorkomen. Dit blijkt ook uit twee rapporten die in het afgelopen jaar door de ombudsman over dit onderwerp zijn uitgebracht. Omdat ook voor ondernemers moeilijke tijden zijn aangebroken, mag van de Belastingdienst worden verwacht dat hij geen onnodige acties onderneemt die verstorend kunnen werken en daarmee de onderneming in een ongunstiger positie brengt ten opzichte van zijn concurrenten. Ook hierover heeft de ombudsman een tweetal rapporten uitgebracht.
Ten aanzien van de Toeslagen maakt de ombudsman zich zorgen over de verrekening. Door het toepassen van verrekening van lopende termijn van toeslagen met een toeslagschuld, komen burgers in de problemen. Vaak komt het bestaansminimum van burgers in het gedrang. De ombudsman vraagt de Belastingdienst dan ook om zich extra in te spannen op de volgende punten: respecteren van de beslagvrije voet, zorg dragen voor snelle besluitvorming voor betalingsregelingen, leveren van maatwerk en grote terughoudendheid bij gebruik van verrekenen.
Bron: Jaarbrieven van de Nationale ombudsman 20-03-2013
De Ombudsman heeft middels jaarbrieven diverse instanties gewezen op de tegen hen ingebrachte klachten. Naast de jaarbrief aan de Belastingdienst zijn er jaarbrieven gegaan naar het UWV, Politie, IND, Huurcommissie, CVZ, CBR, Buitenlandse Zaken, RDW, Openbaar Ministerie, IGZ, Gemeenten, CJIB en het CAK. De jaarbrieven zijn na te lezen op de website van de Nationale ombudsman.