Kinderopvangtoeslag over 2012 en 2013 alsnog aan te vragen

Ouders krijgen meer tijd voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Vanaf 1 januari 2012 kan kinderopvangtoeslag worden aangevraagd vanaf de maand waarin de ouder de aanvraag doet en één maand daarvoor. Die termijn wordt vanaf volgend jaar verruimd tot drie maanden voor de aanvraag. Ook zal de beperking van één maand met terugwerkende kracht voor 2012 en 2013 worden geschrapt. Ouders die in 2012 en 2013 de kinderopvangtoeslag niet op tijd hebben aangevraagd, waardoor zij minder geld ontvingen dan wanneer zij hun aanvraag eerder hadden ingediend, krijgen alsnog de mogelijkheid de toeslag voor die jaren aan te vragen.
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat hij ouders in de toekomst meer tijd wil geven om de kinderopvangtoeslag aan te vragen. Vanaf 1 januari 2014 kunnen zij kinderopvangtoeslag aanvragen vanaf de maand waarin de ouder de aanvraag doet en drie maanden daarvoor. De kosten voor het uitstel van de maatregelen schat de minister op ongeveer 30 miljoen euro.
Per 1 januari 2012 was de aanvraagtermijn voor kinderopvangtoeslag juist beperkt. De aanvraag was sinds die datum slechts mogelijk vanaf de maand waarin de ouder de aanvraag doet en één maand daarvoor. Het beperken van de aanvraag voor kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht was nodig omdat veel ouders grote bedragen terugvroegen over een lange periode en er te gemakkelijk gefraudeerd kon worden. In een brief aan de Kamer schrijft minister Asscher nu dat deze beperking ook effect heeft gehad voor mensen die te goeder trouw op een rechtmatige manier gebruik wilden maken van hun recht op de kinderopvangtoeslag. De minister is van mening dat de maatregel in deze vorm zijn doel voorbij is geschoten. Asscher zal daarom de beperking voor 2012 en 2013 schrappen.
Ouders die eerder met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag voor langer dan twee maanden geleden indienden, en waarvan de aanvraag is afgewezen, zullen door de Belastingdienst worden benaderd. Andere ouders kunnen alsnog een aanvraag indienen. De minister en de Belastingdienst zullen ouders zo goed mogelijk over de wijzigingen informeren.
Bron: Min SZW 29-03-2013, nr. 2013-0000040020