Keurmerk huisvesting arbeidsmigranten

Vanaf donderdag 15 augustus 2013 kunnen bedrijven die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden zich bij Stichting Normering Flexwonen (SNF) aanmelden om het keurmerk voor de huisvesting van arbeidsmigranten te behalen. Met dit nieuwe huisvestingskeurmerk hebben gemeenten, werknemers, werkgevers, uitzendorganisaties, buurtbewoners de garantie dat de huisvesting voor arbeidsmigranten op orde is.
Het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen bevordert het aanbod en het gebruik van uitsluitend goede kwaliteit huisvesting voor werknemers uit het buitenland. Het keurmerk is een initiatief van ABU, NBBU, VIA, Productschap Vee en Vlees, LTO, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, de Unie en de LBV.
Huisvestingslocaties van bedrijven die het keurmerk willen behalen worden door een controlerende instelling fysiek gecontroleerd op leefruimte, brandveiligheid, administratie en beheer, hygiëne, sanitaire voorzieningen en kookgelegenheid. Voldoet de huisvesting niet, dan wordt de aanbieder van huisvesting niet in het register van de Stichting Normering Flexwonen opgenomen. Na de eerste controle ter verkrijging van het keurmerk, krijgen keurmerkhouders jaarlijks een hercontrole, uitgevoerd door erkende en onafhankelijke controlerende instellingen.
De normen die gelden voor het SNF-keurmerk worden ook vastgelegd in cao’s of gelden als lidmaatschapseis van de aangesloten sectoren. Hierdoor wordt het dwingende karakter van huisvestingregels vergroot.
De Stichting Normering Flexwonen beheert het keurmerk en het register waarin de bedrijven die het keurmerk behalen zijn opgenomen. Het register is openbaar en te vinden via www.normeringflexwonen.nl.
Bron: ABU 14-08-2013