Investeringsfonds voor vernieuwende ondernemers

Er komt een nieuw investeringsfonds voor innovatieve bedrijven in Zuid Holland. Via dit participatiefonds van circa € 30 miljoen kunnen ondernemers onder voorwaarden krediet krijgen voor groeiplannen.
Het fonds is onderdeel van de nieuw op te richten Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in Zuid Holland, die per 1 januari 2014 moet starten. Naast het Rijk nemen de Provincie Zuid Holland, vijf Zuid Hollandse gemeenten en verschillende kennisinstellingen deel aan de ROM.
De bestaande vier ROM’s in Nederland hebben tot nu voor € 265 miljoen geïnvesteerd in 370 bedrijven. In 2012 waren de ROM’s betrokken bij 47% van het aantal investeringen in innovatieve starters.
Bron: Min EZ, 25-06-2013