Inspectie SZW neemt scheepsbouw onder de loep

De Inspectie SZW start deze maand controles in de scheepsbouw- en reparatiesector. De inspecties zullen tot en met oktober duren. Speerpunten bij de inspecties zijn onderbetaling, illegale tewerkstelling, te lange werktijden en slechte arbeidsomstandigheden.
In het kader van de inspecties zullen niet alleen scheepswerven worden bezocht. De inspecteurs zullen zich ook richten op opdrachtgevers, onderaannemers en intermediairs die tijdelijk personeel uitlenen. De Inspectie SZW wil met de controles oneerlijke concurrentie en mogelijke uitbuiting van werknemers in de sector tegengaan. Werven die eerder overtredingen hadden op het gebied van gezond en veilig werken krijgen na de zomer te maken met herinspecties.
Bron: Inspectie SZW, 29-04-2014