Inspectie SZW 2016: aanpak hoge werkdruk en cao-naleving

De Inspectie SZW gaat zich het komend jaar richten op de aanpak van te hoge werkdruk, agressie en pesten. Daarnaast zal Inspectie SZW intensief toezicht houden op de naleving van cao’s. Dat zijn enkele van de speerpunten uit het Jaarplan 2016 van de Inspectie SZW dat is aangeboden aan de Tweede Kamer.
Meer dan een derde van het ziekteverzuim heeft te maken met psychosociale arbeidsbelasting. Onder psychosociale arbeidsbelasting vallen onder meer zaken als werkdruk en discriminatie. De Inspectie SZW zal volgend jaar controleren of werkgevers voldoende doen om psychische klachten bij werknemers te voorkomen.
Een nieuwe taak is volgend jaar het toezicht op de naleving van cao’s. Werkgevers en werknemers kunnen de Inspectie vragen te onderzoeken of bedrijven wel volgens de cao betalen. Betrokkenen kunnen die onderzoeksresultaten gebruiken om via de rechter naleving af te dwingen. Voor 2016 staan 45 van zulke onderzoeken gepland.
Voor enkele sectoren worden specifieke aandachtspunten genoemd waar de Inspectie op zal letten:

Bouw – valgevaar, kankerverwekkende stoffen, arbeidsuitbuiting;
Detailhandel – onderbetaling, te lange werktijden;
Bedrijven die werken met verontreinigde grond – beschermingsmiddelen voor werknemers;
Weenaanleg – veiligheid, aanrijdgevaar;
Tuinbouw – gezonde werkomstandigheden, illegale arbeid;
Schoonmaakbranche – focus op werk bij grotere hotelketens, openbaar vervoer, vakantieparken en de voedselindustrie.

De Inspectie SZW zal bij haar controles extra letten op uitzendkrachten en zzp’ers. Uitzendkrachten zijn namelijk veel vaker slachtoffer van ongevallen dan vaste werknemers. Ook worden gevaarlijke klussen op bouwlocaties steeds vaker gedaan door zzp’ers.
Bron: Inspectie SZW 16-09-2015