Inspectie controleert veiligheidsinformatie (VIB) oplosmiddelen

Groothandelaren in reinigingsmiddelen, verf en bestrijdingsmiddelen kunnen de komende maanden een inspectie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verwachten. In hun producten komen vaak oplosmiddelen voor. De ILT gaat na of zij de juiste informatie over de gevaarlijke eigenschappen van hun product meesturen. De Europese regels voor chemische stoffen (REACH) verplichten namelijk tot het meesturen van die informatie, in de vorm van een veiligheidsinformatieblad (VIB).
Oplosmiddelen worden bijvoorbeeld gebruikt bij vlekkenverwijderaars en wasmiddelen maar ook in verf of parfums. Het gaat om stoffen als aceton, terpentine, alcohol en hexaan. Oplosmiddelen – vooral organische – kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Ze kunnen irritatie opwekken, misselijkheid veroorzaken en zelfs kankerverwekkend zijn. Leveranciers zijn verplicht hun afnemers te informeren over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in hun product via een VIB. Producenten en importeurs blijken meestal van die voorschriften op de hoogte. De ILT richt zich nu op de volgende schakel in de keten, de groothandelaren.
Een veiligheidsinformatieblad moet actueel gehouden worden en de leverancier moet het actief verstrekken, niet alleen bij een eerste levering maar, wanneer een VIB is bijgewerkt, ook aan afnemers uit de laatste 12 maanden. Verder moeten bijvoorbeeld de juiste gevarensymbolen gebruikt worden. De te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, moeten volledig worden omschreven. Opstellen en bijhouden van de VIB’s kost geld maar niet naleven kan tot veel meer kosten leiden bij ongelukken of controles.
Bij de inspecties gaat de ILT ook na of de bedrijven middelen verhandelen die als biocide moeten worden beschouwd. Het gaat dan met name om middelen die bestemd zijn om ongewenste organismen (schimmels) te bestrijden of die als conserveringsmiddel worden aangewend. Dergelijke middelen hebben een toelating nodig en gebleken is dat die niet altijd voorhanden is.
Bron: Gevaarlijkelading.nl, 11-04-2013