Inkeerregeling levert € 900 miljoen op

Zo’n 12.000 mensen hebben gebruik gemaakt van de versoepelde inkeerregeling om verzwegen vermogen boetevrij te melden bij de Belastingdienst. Op de laatste dag meldden zich nog ruim 1.200 mensen.
Tussen 2 september 2013 en 1 juli 2014 gold een versoepelde inkeerregeling voor mensen die in binnen- of buitenland vermogen hadden verborgen. Bij melding tijdens deze periode hoefde men geen boete te betalen over de ontdoken belasting. Op basis van ervaringscijfers van de afgelopen jaren schat men dat de versoepelde inkeerregeling zo’n € 900 miljoen opbrengt. De exacte opbrengst is in de loop van volgend jaar bekend.
Bij de start van de versoepelde regeling meldden zich dagelijks zo’n 20 inkeerders bij de Belastingdienst. Bij het naderen van de einddatum liep dat aantal op naar 200 per dag. Op de laatste dag meldden zich zelfs nog 1.200 inkeerders. Bijna 90% van het totaal aantal inkeerders was ouder dan 50 jaar. De meest gehoorde reden om in te keren is dat mensen af willen van de steen in hun maag. Ook het feit dat landen (zoals Luxemburg en Zwitserland) hun bankgeheim opheffen of overgaan tot automatische gegevensuitwisseling is een reden voor mensen om gebruik te maken van de regeling.
De boete bij het inkeren van vermogens bedraagt sinds 1 juli 2014 30% van de ontdoken belasting. Vanaf 1 juli 2015 wordt deze boete verhoogd naar 60%. Mensen die niet vrijwillig inkeren en tegen de lamp lopen, riskeren een boete die kan oplopen tot 300%.
Bron: MvF 15-07-2014