Informatie van derden

Volgens Hof Amsterdam mag de Belastingdienst gegevens opvragen bij derden zonder dit te melden aan de belastingplichtige. Ook is niet van belang dat de belastingplichtige zelf over de betreffende informatie beschikt.
Nadat zij haar aangifte IB 2006 heeft ingediend, besluit een vrouw middels een bezwaarschrift alsnog aftrekbare ziektekosten in de aangifte op te voeren. De inspecteur komt de vrouw gedeeltelijk tegemoet. Mede op basis van gegevens die hij bij de ziektekostenverzekeraar van de vrouw heeft opgevraagd. Voor de rechtbank en het hof tekent de vrouw bezwaar aan tegen deze gang van zaken. Volgens haar is de bij derden door de inspecteur opgevraagde informatie onrechtmatig verkregen omdat de vrouw niet van het informatieverzoek op de hoogte is gesteld en de informatie ook bij haar opgevraagd had kunnen worden. De rechtbank en ook het hof zijn het hier echter niet mee eens. De inspecteur is op grond van de wet bevoegd bij derden informatie op te vragen zodat er geen sprake van onrechtmatigheid is. De inspecteur mocht dit ook tijdens de procedure bij de rechtbank doen. In de wet of regelgeving is nergens aangegeven dat de belastingplichtige moet worden ingelicht als de inspecteur bij derden informatie opvraagt. Ook is de bevoegdheid om bij derden informatie op te vragen niet beperkt tot gevallen waarin die informatie niet bij de belastingplichtige zelf kan worden opgevraagd. Daarbij acht het hof het aannemelijk dat het voor de inspecteur efficiƫnter is om de betreffende gegevens bij de verzekeringsmaatschappij zelf op te vragen.
Bron: Hof Amsterdam 02-05-2013