In helft nieuwe cao’s afspraken over Wajongers

In bijna de helft van de cao’s die in 2015 zijn afgesloten, staat een afspraak over banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vorig jaar was dat nog maar in een derde van de cao’s het geval. Dat meldt werkgeversvereniging AWVN in haar maandelijkse cao-bericht.
Arbeidsmarktafspraken hebben betrekking op bijzondere doelgroepen als Wajongers en andere (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. In het Sociaal Akkoord van 2013 was afgesproken dat er werkgevers in de marktsector vanaf 2014 zouden zorgen voor extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2014 zou het gaan om 2.500 extra banen en in 2015 om 5.000 extra banen voor de doelgroep. In de onlangs aangenomen Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is een stok achter de deur opgenomen in de vorm van onder meer een quotum en een quotumheffing voor het geval werkgevers de doelstellingen niet halen. Volgens AWVN wordt het door de cao-afspraken minder waarschijnlijk dat werkgevers een quotumverplichting krijgen om een bepaald aantal arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Overigens ligt men volgens gegevens van AWVN nog ver achter op de doelstelling van 7.500 gerealiseerde arbeidsplaatsen eind 2015. De ambitie tot nu toe is 2.950 (wat werkgevers hebben aangegeven de komende jaren te willen realiseren), waarvan gerealiseerd 2.622.
Bron: AWVN, 14-04-2015