In 2011 gemiddeld jaarloon € 31.000 bruto

In 2011 verdiende een werknemer per baan gemiddeld een jaarloon van € 31.340. Dit bedrag is inclusief bijzondere beloningen zoals eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen en andere bonussen. Slechts in 145.000 gevallen was er sprake van een salaris aan van € 100.000 of meer. Er waren in 2011 in Nederland 7,9 miljoen banen van werknemers. Ongeveer een op de twintig banen is een bijbaan.
Voor 4,7 miljoen banen (59%) van werknemers was het jaarloon echter € 30.000 of minder. In een op drie banen lag het verdiende loon tussen de € 30.000 en € 60.000. In 145.000 banen (1,8% van alle banen) was het loon € 100.000 of meer. 16.000 banen kenden een loon tussen de € 200.000 en € 400.000 en ruim 3.000 banen hadden een loon van € 400.000 of meer.
De financiële sector heeft een relatief groot deel van de banen e(8% van alle banen in de financiële sector) en jaarloon inclusief bijzondere beloningen van € 100.000 euro of meer Het ging in 2011 om 21.000 banen. De financiële sector had ook het hoogste aandeel banen met een loon van € 400.000 of meer. Daarnaast had de specialistische zakelijke dienstverlening (advocatuur, accountants, juridische diensten) met bijna 6% van de banen relatief veel banen waarin een loon van € 100.000 of meer werd verdiend.
Mannen van 45 jaar en ouder verdienen per baan vaker dan vrouwen en jongere mannen een salaris van € 100.000 of meer. Ruim 5% van de mannelijke 45-plussers had een dergelijk jaarloon. In totaal ging het om 86.000 banen. Voor slechts 16.000 banen van vrouwen gaf het loonstrookje van 2011 een salaris aan van € 100.000 of meer.
Bron: CBS 14-03-2013