Huisartsenzorg: loon in ruil voor afbouw toeslagen

De cao-partijen bij de cao Huisartsenzorg zijn tot een principeakkoord gekomen voor een nieuwe cao. De cao met een looptijd van 15 maanden (tot en met eind februari 2015) ken een loonsverhoging, maar daartegenover staat een afbouw van de toeslagen voor werken buiten gebruikelijke werktijden.
Met terugwerkende kracht per 1 januari van dit jaar krijgen de werknemers een loonsverhoging van 1%. Daarnaast krijgen de werknemers in de dagpraktijk een eenmalige uitkering van 0,5% over het jaarsalaris 2014. Dit ter compensatie van het wijzigen van de vergoedingen werkzaamheden buiten gebruikelijke tijden. Deze eenmalige uitkering zal gelijktijdig met de eindejaarsuitkering worden uitbetaald. De eindejaarsuitkering wordt met ingang van 2014 met 1% verhoogd en komt daarmee op 6%.
Gesneden wordt er in de vergoedingen voor werkzaamheden buiten de gebruikelijke werktijden voor dagpraktijken. Op werkdagen vervalt met ingang van 1 juli van dit jaar de vergoeding voor werkzaamheden tussen 18.00 en 20.00 uur. Voor werkzaamheden na 20.00 uur wordt de toeslag verlaagd naar 30%. Ook ontvangen de werknemers geen vergoeding meer voor scholingsuren buiten de reguliere werktijden. Voor werknemers die op 30 juni al in dienst waren geldt overigens een overgangsregeling voor de werkzaamheden op werkdagen verricht tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Die toeslag zal in drie jaar worden afgebouwd van 30% in 2014 naar 0% in 2017.
Bron: CNV Publieke Zaak, 2-04-2014