Hotelbon geen verstrekking met ideële waarde

Tot de vrije verstrekkingen behoren, in redelijkheid, verstrekkingen ter zake van een dienstjubileum, mits de verstrekking een in hoofdzaak ideële waarde heeft. Volgens Hof Den Haag is dat niet het geval bij hotelbonnen.
Bij een boekenonderzoek constateert de Belastingdienst dat een werkgever onbelast hotelbonnen heeft verstrekt aan werknemers die vijf of tien jaar in dienst zijn. Mede naar aanleiding hiervan legt de fiscus naheffingsaanslagen loonheffing op. De werkgever is het hier niet mee eens en uiteindelijk mag Hof Den Haag zich hierover buigen.
Voor het hof staat ter discussie of de hotelbonnen verstrekkingen zijn met een ideële waarde. Het hof geeft aan dat een hotelbon naar zijn aard wordt gebruikt om te kunnen genieten van een hotelovernachting al dan niet met ontbijt. Een hotelbon heeft derhalve een gebruikswaarde. Gelet hierop hebben de verstrekte hotelbonnen niet in hoofdzaak een ideële waarde. De verstrekte hotelbonnen kwalificeren dan ook als loon in natura. Daaraan doet niet af dat deze hotelbonnen niet met goed fatsoen kunnen worden doorverkocht vanwege sociale controle. De verstrekte hotelbonnen moeten worden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer. Tussen partijen is die waarde niet in geschil.
Bron: Hof Den Haag 22-05-2013