Hoogste cao-loonstijging sinds eind 2009

Het CBS signaleert voor het eerste kwartaal van 2013 de hoogste cao-loonstijging sinds eind 2009. De stijging bedroeg het eerste kwartaal van dit jaar 1,8%. Dit is nog wel ruim onder het inflatiecijfer. De contractuele loonkosten namen in het eerste kwartaal met 2,2% toe.
De gemiddelde loonstijging ligt sinds het derde kwartaal van 2010 onder de inflatie. Ook in het eerste kwartaal van 2013 is dit het geval: tegenover een cao-loonstijging van 1,8% staat een inflatie van 3,0%. De afgelopen tweeënhalf jaar is de inflatie sneller opgelopen dan de cao-loonstijging.
In het eerste kwartaal van 2013 was de stijging van de cao-lonen in de bedrijfstak financiële instellingen met 2,6% het hoogst. Dit komt door onder andere twee bank-cao’s waarin relatief hoge loonsverhogingen zijn afgesproken voor de tweede helft van 2012 en het eerste kwartaal van 2013. In de horeca was de loonstijging met 0,8% het laagst. In deze bedrijfstak is de eindejaarsuitkering in de cao begin dit jaar vervallen en in 2013 onder voorwaarde per individuele werknemer afgesproken.
Bij de overheid is aan het eind van het eerste kwartaal van 2013 pas voor een kwart van de cao’s de loonontwikkeling bekend. In deze cao-sector is de looptijd van een aantal belangrijke cao’s al meer dan een jaar verstreken (o.a. openbaar bestuur en onderwijs). Bij de gesubsidieerde sector en bij de particulieren bedrijven was voor respectievelijk 84 en 72% van de cao’s de ontwikkeling bekend.
In het eerste kwartaal van 2013 zijn de contractuele loonkosten met 2,2% toegenomen. Dit is toe te schrijven aan de cao-loonstijging en de wijziging van de werkgeverspremies.
Bron: CBS, 9-04-2013