Hogere opbrengst kartelboetes verwacht

Minister Kamp van Economische Zaken verwacht een hogere opbrengst voor kartelboetes als gevolg van de verhoging van de maximale boetes die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) mag opleggen. In het wetsvoorstel Wet verhoging van de voor de ACM geldende boetemaxima zijn forse verhogingen van de boetes opgenomen.
Het wetsvoorstel verdubbelt het absolute boetemaximum voor alle overtredingen die de ACM kan beboeten van € 450.000 naar € 900.000. Daarnaast wordt voor lichte overtredingen het relatieve boetemaximum verdubbeld van 1% naar 2% van de omzet. Voor alle overtredingen komt er een absoluut en een relatief boetemaximum en het boetemaximum voor kartelboetes wordt afhankelijk gemaakt van de duur van het kartel. En bij recidive komt er een verdubbeling van de boete.
Bij de behandeling in de Tweede Kamer van dit wetsvoorstel leek de minister er aanvankelijk op te rekenen dat als gevolg van dit wetsvoorstel de boeteopbrengst zal verminderen. In de nota naar aanleiding van het verslag geeft hij echter aan dat dit genuanceerder ligt. De verwachte daling van de boete-inkomsten hing samen met de afronding van de bouwfraudezaken. Deze hadden tijdelijk tot gemiddeld hogere jaarlijkse boete-inkomsten geleid. Nu gaat hij uit van een verhoging van een hogere opbrengst vanaf 2017 (circa 10 miljoen) ten opzichte van de aanvankelijke inschatting. Overigens benadrukt de bewindsman dat hogere boete-inkomsten nadrukkelijk niet het doel zijn van het wetsvoorstel. ‘Het doel van dit wetsvoorstel is een vergroting van de preventieve afschrikwekkende werking van de wettelijke boetemaxima en daarmee van de effectiviteit en efficiëntie van het markttoezicht van de ACM, opdat marktorganisaties de geldende wet- en regelgeving beter naleven.’
Bron: SC Online, 17-08-2015