Hogere korting transportkosten energie voor grootverbruikers

Het kabinet wil zo snel mogelijk, liefst vanaf 1 januari 2014, een korting van 90% invoeren op de transportkosten die bedrijven betalen voor elektriciteit Op deze manier kan een van de oorzaken van het verschil in de elektriciteitsprijs tussen Duitsland en Nederland worden weggenomen. Dat kondigde minister Kamp van Economische Zaken woensdag 18 september 2013 aan tijdens een debat in de Tweede Kamer, waar onder meer gesproken werd over de Groningse metaalsmelterij Aldel.
Volgens de minister is het grootste probleem op dit moment het verschil in de basisprijs voor elektriciteit in Duitsland en in Nederland. Dit verschil bedraagt bijna 20%. Hierdoor hebben energie-intensieve bedrijven te maken met hoge elektriciteitsprijzen ten opzichte van concurrentie uit bijvoorbeeld Duitsland. In dat land hanteert men onder andere een korting van 90% op de tarieven voor het transport van elektriciteit. Per 1 januari 2015 zou in Nederland een korting van 50% op die transportkosten in werking treden. Het voorstel is om daar een korting van 90% per 1 januari 2014 van te maken.
Eerder besloot het kabinet dat per 1 januari 2014 de energie-intensieve industrie een vergoeding krijgt voor de CO2-heffingen die het moet betalen. Ook krijgt de energie-intensieve industrie teveel betaalde systeemkosten voor het gebruik van het energienet terug.
Het Groningse bedrijf Aldel werd inmiddels aan het idee voor een directe elektriciteitslijn tussen het bedrijf en Duitsland om zo goedkoop elektriciteit af te nemen. Wanneer het bedrijf een gezonde financiële toekomst kan aantonen, dan bekijkt het Rijk samen met de provincie Groningen of er op korte termijn een bepaalde vorm van overbrugging mogelijk is.
Bron: Min EZ 18-09-2013