Hoge Raad: auto-inspecteur landelijk bevoegd

De Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan de onzekerheid over de bevoegdheid van de inspecteur van de Belastingdienst/Oost/Coördinatiepunt privégebruik auto. Deze inspecteur is landelijk bevoegd.
Nadat een werknemer zijn verklaring geen privégebruik halverwege 2009 intrekt, ontvangt hij een naheffingsaanslag loonbelasting op voor de eerste maanden van 2009. Op het aanslagbiljet staat dat de naheffingsaanslag is opgelegd door de inspecteur van de Belastingdienst/Oost/Coördinatiepunt privégebruik auto. Deze ondertekening is de reden dat de werknemer in beroep gaat tegen de naheffingsaanslag. Hof Arnhem is het met de werknemer eens. Uit de bepalingen die de bevoegdheid van inspecteurs regelen blijkt dat een bepaalde bevoegdheid niet tegelijkertijd aan meer dan één inspecteur kan toekomen. Dat is niet anders als de inspecteur landelijke bevoegdheid heeft. Uit de wettelijke bepalingen vloeit voort dat de werknemer voor wat betreft de heffing van loonbelasting valt onder de inspecteur in de belastingregio waar hij woont.
De Hoge Raad is het hier niet mee eens. Volgens ons hoogste rechtscollege volgt uit de geschiedenis van de totstandkoming van de wet volgt dat een aangewezen inspecteur landelijke bevoegdheid heeft. Deze landelijke bevoegdheid wordt niet beperkt door de regeling onder welke inspecteur een belastingplichtige valt. Die regeling geeft alleen maar aan tot welke inspecteur een belastingplichtige zich moet richten voor zijn fiscale aangelegenheden. Kortom, er kunnen ten aanzien van één belastingplichtige meerdere inspecteurs bevoegd zijn. De inspecteur van het Coördinatiepunt privégebruik auto was, naast de ‘eigen’ inspecteur, op grond van de Uitvoeringsregeling bevoegd om een naheffingsaanslag op te leggen.
Hof Den Bosch moet beoordelen of de werknemer een kostenvergoeding krijgt voor zijn procedures bij Hof Arnhem en Rechtbank Arnhem.
Bron: HR 14-06-2013