Het wil niet vlotten met de cao Zorgverzekeraars

Het cao-overleg voor de zorgverzekeraars is nog steeds niet vlot getrokken. Bonden en werkgevers blijven vastlopen op alle belangrijke onderdelen: salaris, pensioen en werkgelegenheid.
Om een doorbraak in de cao-onderhandelingen te forceren hebben de bonden op 17 september een voorstel uitgewerkt, gebaseerd op de onlangs afgesloten Achmea-cao, onder het mom wat voor de ene zorgverzekeraar kan moet ook voor de andere partijen in de sector mogelijk zijn. Met name is in het voorstel aangesloten bij de Achmea-afspraken over de pensioenregeling. De werkgevers reageerden echter niet positief op dit voorstel, omdat het ver boven het budget gaat dat de werkgevers voor de cao hadden uitgetrokken. Volgens FNV Bondgenoten is het belangrijkste probleem dat de werkgevers te weinig hebben uitgetrokken voor de arbeidsvoorwaarden In 2012 hebben de verschillende zorgverzekeraars hun begroting voor 2013 vastgesteld, waarbij een aantal van de zorgverzekeraars 1,5% hadden gereserveerd voor stijging van werknemerslasten (inclusief salarisverhoging vorige cao, individuele verhogingen en een af te spreken cao-verhoging voor de tweede helft van 2013). De bond vreest dat volgend jaar hetzelfde kan gebeuren. Volgens FNV Bondgenoten zijn er nu twee keuzes: of akkoord gaan met een cao waar men niet achter kan staan, of actie voeren. Verdere onderhandelingen zullen volgens FNV Bondgenoten niet tot een oplossing leiden.
Bron: FNV Bondgenoten, 23-09-2013