Grotere uitstroom ZW bij private uitvoerder

De private uitvoerder Acture kent een groter uitstroompercentage uit de ZW dan het UWV. Acture heeft dit onder meer gerealiseerd door met een zieke uitzendkracht na een ziekmelding snel contact te leggen. Dit voorkomt vaak dat iemand langer ziek thuis blijft. Dit blijkt uit onderzoek van AStri Beleidsonderzoek en -advies in opdracht van UWV en Acture. Het is voor het eerst dat een private aanbieder inzicht geeft in de resultaten van hun werk.
Het snel contact leggen lijkt een belangrijke verklaring voor het verschil in uitstroompercentage uit de Ziektewet tussen UWV en Acture. Acture slaagt er in om binnen twee dagen met 97% van de ziekmelders contact te leggen, waar UWV in dezelfde periode 85% van de ziekmelders weet te bereiken. Dit verklaart mogelijk het verschil tussen het aantal hersteldmeldingen na twee dagen. UWV realiseert na twee dagen een uitstroompercentage van 27,2%, tegen 51,6% bij Acture.
Volgens de onderzoekers van AStri belemmert de wetgeving dat UWV sneller kan ingrijpen. Acture legt in contracten vast dat de ziekmelding op de eerste dag moet worden doorgegeven. UWV kan deze afspraak niet maken, omdat werkgevers volgens de wet maximaal vier dagen de tijd hebben om te melden dat een uitzendkracht ziek is. Dit bemoeilijkt het verzuimbeheer. Uit het onderzoek blijkt dat Acture sneller contact legt met de ziekmelder, wat over het gehele ziekteverloop gunstig lijkt uit te pakken.
Naar aanleiding van het rapport gaat UWV onderzoeken hoe werkgevers gestimuleerd kunnen worden om eerder een ziektemelding te doen.
Bron: UWV 23-04-2014