Grotere flexibele schil; minder HR

Organisaties met relatief veel tijdelijk personeel investeren doorgaans minder in opleidingen en worden gekenmerkt door minder HR-beleid. Hierdoor kan de kwaliteit van het personeel, daarmee van de organisatie en uiteindelijk de beroepsbevolking, op termijn in het geding komen. Dit is een van de conclusies die organisatieadviesbureau Berenschot trekt uit het tweejaarlijkse onderzoek ‘Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement’.
Uit het onderzoek blijkt dat naarmate het aantal tijdelijke contracten toeneemt ten opzichte van de vaste contracten, er minder ruimte is voor personeelsbeleid en opleidingen. Op de korte termijn lijkt de inzet van tijdelijke contracten voordelig te zijn, maar op de lange termijn kan dit voor kwaliteitsproblemen zorgen.
Volgens de onderzoekers is de beperking van opleidingsmogelijkheden voor medewerkers met een tijdelijk contract een gemiste kans. Door opleiding en ontwikkeling creëert men betrokkenheid en wordt kwaliteit en continuïteit van diensten gewaarborgd. Maatschappelijk gezien is het bovendien van belang om de gehele beroepsbevolking op een afdoende opleidingsniveau te brengen of te houden. Door niet te investeren in een deel hiervan ontstaat een tweedeling.
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat er minder beleidsmedewerkers op de personeelsafdeling werkzaam zijn, naarmate het aantal tijdelijke contracten stijgt. Het aantal administratieve krachten op de personeelsafdeling neemt juist toe. Personeelsmanagers staan volgens de onderzoekers met betrekking tot de flexibele schil enigszins buiten spel. Daarmee wordt een substantieel deel van het personeelsbestand aan de directe invloed van de personeelsafdeling onttrokken.
Bron: Berenschot, 28-08-2013