Groot tekort mbo-stages in de bouw

Volgens Charley Ramdas, vicevoorzitter van FNV Bouw, is er in de bouw wel degelijk sprake van een tekort aan leerwerkplekken en stageplaatsen. Hij reageert hiermee op berichtgeving in dagblad Trouw. Volgens deze krant zou het wel meevallen met het tekort aan stageplaatsen en zou een subsidie niet nodig zijn.
Volgens Ramdas was de berichtgeving vooral gebaseerd op informatie van de Metaalunie. In die sector is het gebrek aan stageplaatsen niet zo’n groot probleem. Zou men echter navraag hebben gedaan bij de bouwbonden of werkgeversorganisatie Bouwend Nederland, dan had men te horen gekregen dat in de bouw het gebrek aan leerwerkplekken wel degelijk een probleem is. De instroom in de mbo-opleidingen is de afgelopen jaren fors gedaald (vorig jaar met 27%, sinds het begin van de crisis is de instroom meer dan gehalveerd). Vooral in de BBL neemt het aantal leerlingen fors af. Dat heeft alles te maken met het gebrek aan leerwerkplekken. Veel ROC’s eisen namelijk dat een BBL-leerling eerst een leerwerkplek heeft geregeld, vóór hij met de opleiding kan beginnen. Dat lukt steeds minder, doordat de opleidingsbedrijven – die leerlingen in dienst nemen en uitplaatsen bij leerbedrijven – hun leerlingen niet meer kwijt kunnen. De instroom van leerlingen is vooral gedaald bij de opleidingen voor steigerbouwers, stratenmakers, voegers en ijzervlechters. Maar ook bij metselaars en timmerlieden is een forse daling te zien, vooral in de nieuwbouw. Kiezen voor de meer theoretische opleiding (BOL) is voor de betrokken leerlingen vaak geen optie.
Voor de sector is de lage instroom een groot probleem omdat de komende 10 jaar veel van de huidige werknemers met pensioen gaan. De sector zelf heeft al veel gedaan om de instroom van leerlingen te vergroten. Zo wordt de schooldag niet langer doorbetaald, zijn de lonen van de mbo3-leerlingen voor de duur van de crisis verlaagd en kunnen bedrijven extra sectorsubsidie krijgen als ze leerlingen in dienst nemen. Deze maatregelen blijken echter niet genoeg te zijn, waardoor de helpende hand vanuit de overheid nodig is.
Bron: FNV Bouw, 25-07-2013