Groeiende werkgelegenheid detailhandel

UWV verwacht dat de werkgelegenheid in de detailhandel, ondanks de crisis, de komende tijd zal groeien. Wel zal er een verschuiving in functies zijn en ook neemt het aantal uren per werknemer af.
Met 101.000 ondernemingen en 789.000 werknemers en ondernemers neemt de detailhandel in 2012 een tiende van het totale Nederlandse bedrijfsleven in. De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de detailhandel is in het afgelopen decennium redelijk gunstig geweest, maar verschilt per branche. Het aantal banen van werknemers nam in de afgelopen vier jaar met gemiddeld 0,8% per jaar toe en het aantal ondernemers groeide in deze periode met 5,3%. Het aantal werknemers bedroeg in 2012 689.000. Van hen werkt meer dan een derde in een supermarkt.
UWV verwacht voor 2018 in de detailhandel 727.000 banen van werknemers en 120.000 banen van zelfstandigen. Het aantal banen van werknemers neemt ten opzichte van 2013 toe met 13.000. Het aantal zelfstandigen daarentegen neemt tussen 2013 en 2018 af met 5.000.
Terwijl het aantal werkzame personen de afgelopen jaren steeg, daalde het totaal aantal gewerkte uren per persoon. Dat betekent dat de gemiddelde werkweek korter is geworden. Vrouwen werken nu gemiddeld zo’n 20 uur per week, de gemiddelde werkweek van mannen is 28 uur. In de supermarkten zijn de meeste ‘kleine baantjes’ te vinden.
Het aantal vacatures in de detailhandel is tussen 2008 en 2012 wel met 15% gedaald. UWV verwacht echter dat het aantal vacatures in de detailhandel de komende jaren weer zal toenemen. In de jaren 2015-2018 bedraagt het gemiddelde aantal vacatures per jaar naar verwachting 140.000. De groei van de werkgelegenheid in de detailhandel houdt verband met de toenemende populariteit van het webwinkelen. Met webwinkelen ontstaan ook nieuwe functies in de detailhandel, bijvoorbeeld in de logistiek, transport en inpakservices.
Het functiegebouw gaat steeds meer lijken op een zandloper. De middenkaderfuncties verdwijnen. Aan de onderkant komt er werkgelegenheid bij, aan de bovenkant blijft de werkgelegenheid gelijk. De functies bovenin worden wel complexer, bijvoorbeeld die van bedrijfsleider. De komende jaren wordt een veel groter accent gelegd op de zogenoemde soft skills van werknemers. Klantvriendelijkheid en gastheerschap (hospitality) staan centraal bij de werving van nieuwe werknemers. Daarnaast is kennis van nieuwe technologie essentieel.
Bron: UWV, 18-10-2013