Griffierecht volgend jaar omhoog

Het kabinet wil de tarieven voor het griffierecht met ingang van 1 januari 2014 verhogen. Voor de meeste zaken betekent dit een geringe verhoging. Voor zaken bij de kantonrechter en voor alle civiele zaken bij de rechtbank zal de stijging 2% bedragen. Die stijging blijft beperkt omdat het kabinet hecht aan een laagdrempelige toegang tot de rechter in eerste aanleg. Maar voor bepaalde zaken wordt een substantiëlere verhoging voorgesteld.
Op dit moment verschillen de tarieven voor hoger beroep en cassatie, met name in civiele zaken, niet substantieel van de tarieven in eerste aanleg. Maar de kosten van een behandeling in hoger beroep of cassatie zijn wel aanzienlijk hoger dan de kosten van een procedure in eerste aanleg. Volgens het kabinet is daarom een grotere bijdrage van de rechtzoekende gerechtvaardigd. Ook voor rechtspersonen in handelszaken met een financieel belang van meer dan € 1 miljoen zal een (fors) hoger griffierecht worden ingevoerd. Verder wordt het laagste tarief in bestuursrechtelijke zaken gelijk getrokken met de laagste tarieven voor civiele zaken bij de kantonrechter. In totaal gaan de griffierechten hierdoor met gemiddeld 15% omhoog.
Het wetsvoorstel voor de verhoging van de griffierechten zal binnenkort worden ingediend bij de
Tweede Kamer.
Bron: Min VenJ 5-07-2013