Gerichte controles in de bouw

De Inspectie SZW gaat vanaf 3 november a.s. gericht controleren op bouwlocaties op blootstelling aan kwartsstof door bouwvakkers. Gerichte controles vorig jaar hebben gezorgd voor een snelstijgende aanschaf van adequate apparatuur waarmee blootstelling aan kwartsstof wordt voorkomen. De komende inspecties zullen uitwijzen of de apparatuur nog steeds wordt gebruikt en of op niet eerder bezochte locaties de apparatuur nu ook wordt gebruikt.
De stof die vrijkomt bij het bewerken van steen en beton, kwartsstof, kan levensgevaarlijk zijn. Kwartsstof is kankerverwekkend en kan naast longkanker ook andere longaandoeningen veroorzaken. Duizenden bouwvakkers worden dagelijks blootgesteld aan kwartsstof, bijvoorbeeld bij boren, zagen en schuren in beton.
In 2013 zijn verschillende acties ondernomen om werknemers beter te beschermen tegen kwartsstof. Organisaties als Arbouw en TNO hebben de ondernemers voorgelicht.
De Inspectie SZW heeft in het najaar van 2013 een controle gehouden om na te gaan of werknemers voldoende tegen kwartsstof worden beschermd. Bij meer dan de helft van de 441 controles is toen handhavend opgetreden. In totaal zijn er 297 overtredingen geconstateerd. In 68 gevallen is het werk stilgelegd en 23 maal is een boete aangezegd.
De inspecteurs kijken vooral naar de toepassing van bronmaatregelen op de apparatuur, zoals afzuiging en verneveling op het handgereedschap. De boete voor het overschrijden van de grenswaarde kan oplopen tot € 18.000.
De inspecties nu zijn een vervolg op de actie in 2013. Toen bleek dat goede apparatuur onvoldoende bleek te worden gebruikt. Bedrijven waar vorig jaar overtredingen zijn geconstateerd en die weer in de fout gaan, kunnen rekenen op verdubbeling van het boetebedrag. Er worden ook locaties bezocht waar de inspectie niet eerder op kwartsstof heeft gecontroleerd.
Bron: Inspectie SZW 22-10-2014