Gelijke kans op baanverlies voor mannen en vrouwen

Vijf jaar na het begin van de crisis hebben mannen en vrouwen een vrijwel even grote kans om hun baan te verliezen en om in de WW of bijstand terecht te komen. Vijf jaar terug waren het nog vaker mannen die aan de kant kwamen te staan.
In 2009 werd van de werkende mannen 4,8% afhankelijk van een uitkering (WW of bijstand) en van de werkende vrouwen 4,0%. In 2013 was dit verschil aanmerkelijk kleiner geworden: 5,8% van de werkende mannen verloor hun baan tegen 5,7% bij de vrouwen. Volgens het CBS is het aandeel van vrouwen die aanspraak maakten op een WW- of bijstandsuitkering toegenomen door onder andere meer banenverlies in sectoren als de zorg en onderwijs. In die sectoren zijn relatief veel vrouwen werkzaam. In de zorg nam het aandeel werknemers dat in de WW of bijstand terechtkwam toe van 2,0% in 2009 tot 4,4% in 2013. In het onderwijs steeg dit percentage van 2,0% naar 3,7%.
Het aandeel werknemers uit de zorg en het onderwijs die afhankelijk werden van de WW of bijstand bleef echter beperkt vergeleken met andere sectoren. De bouwnijverheid is bijvoorbeeld een sector waar de kans op werkloosheid nog altijd veel groter is. In 2013 was die toegenomen tot 9,0%.
Ook leeftijd speelt een rol bij de kans om in de WW of bijstand terecht te komen na baanverlies. Werknemers in de leeftijdsgroep 25 tot 35 jaar deden, nadat ze hun baan verloren, het vaakst een beroep op een van beide uitkeringen. Hun aandeel werd tijdens de crisis alleen maar groter. In 2011 kwam nog 5,6% terecht in WW of bijstand na het verlies van hun baan, in 2013 was dit opgelopen tot 8,1%. Bij de leeftijdsgroep daarboven, 35 tot 45 jaar, waren de percentages 4,3% voor 2011 en 6,0% voor 2013. De instroom van jongeren (15 tot 25 jaar) in de WW en bijstand is relatief klein, maar dit komt doordat ze doorgaans weinig of onvoldoende WW-rechten hebben opgebouwd. Oudere werknemers verliezen weer het minst vaak hun baan, maar bij hen is de langdurige werkloosheid weer veel hoger dan onder jongeren.
Bron: CBS 26-08-2015