Geleidelijke inbesteding schoonmaak bij het Rijk

Het kabinet de schoonmaakwerkzaamheden bij het Rijk geleidelijk gaan inbesteden. Hiervoor als een aparte organisatie worden opgericht waar de schoonmaakmedewerkers in dienst komen. Dit schrijft minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer.
Met de inbesteding van het schoonmaakwerk worden schoonmaakmedewerkers weer gewone medewerkers die deel uitmaken van de overheidsorganisatie. Dit betreft een afspraak uit het regeerakkoord waarmee men de positie van werknemers in de facilitaire dienstverlening wil verbeteren.
Het kabinet wil de inbesteding van schoonmaakwerkzaamheden zorgvuldig voorbereiden. Daarbij rekening houden met de huidige bestaande contracten, de afname van het aantal vierkante meters schoon te maken vloeroppervlak in rijkspanden en een goede prijs/kwaliteitsverhouding.
De huidige schoonmaak van Rijksgebouwen is uitbesteed aan marktpartijen. De looptijd van de huidige contracten zal men bij het inbesteden respecteren. Doordat de lopende contracten eindigen op verschillende momenten, zal de inbesteding dus fasegewijs plaatsvinden. Ook zal inbesteding pas plaatsvinden als de overheidsorganisatie er klaar voor is. Dit betekent dat het in sommige gevallen wenselijk is het contract met de marktpartij te verlengen of opnieuw aan te besteden.
Doordat de overgang naar uitvoer van schoonmaakwerkzaamheden geleidelijk plaatsvindt verwacht het kabinet dat de verstoring van de marktwerking beperkt zal zijn. De schoonmaaksector krijgt daarmee de gelegenheid om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. Dit betekent dat er per aflopend contract in een vroeg stadium nauwe afstemming moet plaatsvinden met de contracthoudende schoonmaakbedrijven over de overdracht en de beëindiging van de werkzaamheden.
Uitgangspunt bij de inbestedingsoperatie is dat de werknemers in de schoonmaakbranche bij inbesteding het werk volgen en er financieel in principe niet op achteruit gaan. Uit een vergelijking tussen de cao voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf en de arbeidsvoorwaarden bij de Rijksoverheid voor de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en de wederzijdse pensioenvoorzieningen blijkt dat schoonmaakmedewerkers er op vooruit zullen gaan. Voor de primaire beloning van de schoonmaakwerkzaamheden bij de rijksoverheid zal zo veel mogelijk worden aangesloten bij de cao voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.
Bron: Min SZW 23-06-2014, nr. 2014-0000322495