Geen VAR maar ‘Bewijs van Ondernemerschap’

Vier organisaties van zelfstandigen (FNV Zelfstandigen, Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw en Platform Zelfstandige ondernemers) hebben op donderdag 14 maart hun alternatief voor het huidige VAR-systeem voorgelegd aan de Tweede Kamer. Dit alternatief, een zogenoemd ‘Bewijs van Ondernemerschap’ (BVO), was eerder die week door de vier organisaties gepubliceerd.
De ZZP organisaties pleiten voor een Expertisecentrum Zelfstandig Ondernemerschap (EZO), dat trends moet analyseren rondom het zelfstandig ondernemerschap en daarnaast voorlichting kan verstrekken en adviseren rondom beleid. Ook zou dit Expertisecentrum de uitgifte van het Bewijs van Ondernemerschap (BVO) kunnen realiseren. Belangrijk is dat eenduidige criteria voor het zelfstandig ondernemerschap worden vastgelegd, zodat de zelfstandige ondernemer zekerheid vooraf verkrijgt over zijn fiscale en sociaalverzekeringsrechtelijke status.
Het alternatief van de vier organisaties voor zelfstandigen behelst één bewijs van ondernemerschap, dat de vier VAR-verklaringen overbodig moet maken. Dit bewijs van ondernemerschap, geeft een beoordeling en zekerheid vooraf over het ondernemerschap, bestrijdt schijnzelfstandigheid en licht startende zelfstandig ondernemers adequaat voor.
Volgens de organisaties van zelfstandigen vonden ze bij de Kamerleden gehoor voor hun alternatief voor de VAR. De Kamerleden dringen er bij de minister van Financiën op aan om te kijken naar andere alternatieven dan de nieuwe VAR-Webmodule.
Bron: PZO 15-03-2013