Geen overeenkomst cao Schilders

Nadat op 20 juni de cao-onderhandelingen waren vastgelopen in de cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf is er op 26 augustus weer onderhandeld en zijn de partijen bijna tot een akkoord gekomen.
De werkgevers waren de bonden tegemoet gekomen op een aantal punten (handhaving aanvullingsregeling op de pensioenregeling voor oudere werknemers; afspraken over positie flexwerkers; afspraken over inzetbaarheid en opname vrije tijd; intrekken voorstellen over seniorendagen), maar het loonvoorstel (0,5% loonsverhoging) bleef voor de bonden onacceptabel.
FNV Bouw en CNV Vakmensen leggen het onderhandelingsresultaat, omdat op een aantal andere onderwerpen wel overeenstemming kon worden bereikt, wel aan de hun achterbannen voor. In dit onderhandelingsresultaat zijn onder meer de volgende punten opgenomen:

een looptijd van 1 maart 2013 tot en met 28 februari 2014
een loonsverhoging van 0,5% per 01-04-2013
levensloopregeling omzetten in loonsverhoging van 1,2%
voortzetting van de ‘vakantiebon’ tot en met 2016, daarna overleg over wel/niet voortzetting
een regeling voor consignatiediensten
verruiming variabele werktijden
1 ATV-dag per jaar minder
verslechtering reisurenregeling
een tijdelijke pensioenregeling voor 2014
de afdracht aan IBR-regeling stopt; de werknemers krijgen drie jaar de tijd om hun opgebouwde budget aan scholing/cursus te besteden
eperken externe flex (uitzendwerk en inhuur zzp’ers) en verbeteren positie flexwerkers.

Bron: FNV Bondgenoten/CNV Vakmensen, 30-08-2013