Geen ontslagcompensatie in cao’s

AWVN waarschuwt werkgevers voor compensatie-eisen van vakbonden in verband met de onlangs bij de Tweede Kamer ingediende nieuwe ontslagwetgeving. Werkgevers die onderhandelen over een cao of een sociaal plan moeten zich realiseren dat de oude normen voor ontslagvergoedingen, zoals de kantonrechtersformule, straks niet meer gelden, aldus de AWVN.
In het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid wordt de oude ontslagvergoeding vervangen door een transitievergoeding. Deze vergoeding, die is bedoeld voor opleiding en outplacement van ontslagen werknemers, valt lager uit dan de huidige vergoeding, die veelal gebaseerd is op de kantonrechterformule. AWVN voorziet dat vakbondsonderhandelaars de transitievergoeding willen ophogen tot het niveau van de kantonrechtersformule. Dat zou kunnen in cao’s of in sociale plannen.
Volgens AWVN zijn dergelijke compensatie-eisen onterecht, omdat de transitievergoeding tot stand is gekomen in overleg tussen werkgevers en vakbonden op centraal niveau. Afwijking in cao’s ligt dan niet voor de hand. Verder heeft het nieuwe ontslagrecht onder meer tot doel ontslagen werknemers snel weer aan de slag te helpen. Daarvoor wordt geld beschikbaar gesteld. Dat de bedragen lager zijn dan de oude ontslagvergoeding is een bijkomend, maar zeer gewenst voordeel van de nieuwe wet. De huidige ontslagpraktijk is volgens de AWVN namelijk vaak veel te duur en een hinderpaal voor het in dienst nemen van medewerkers.
Bron: AWVN, 3-12-2013