Geen loonsverhoging voor dakbedekkers

Werkgeversorganisatie VEBIDAK en de vakbonden FNV Bouw en CNV Vakmensen zijn overeengekomen om de cao voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) ongewijzigd te verlengen. De economische crisis teistert de dakbedekkingsbedrijven nog volop, waardoor er geen ruimte is voor een loonsverhoging.
De verlengde cao heeft een looptijd van één jaar en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. De ongewijzigde voortzetting van de cao is een gevolg van de aanhoudende economische crisis. Het aantal dakdekkers in loondienst is vorig jaar met ruim 14% gedaald en werkvoorraden, omzet en winst blijven onder druk staan. De cao-partijen hebben wel afspraken gemaakt over handhaving van de cao. Steeds vaker blijkt namelijk dat er wordt afgeweken van de cao zonder dat hiervoor een vrijstelling is verkregen. Cao-partijen hebben daarom afgesproken om gedurende de looptijd van de cao nadere afspraken te maken over een pro-actieve handhaving.
Bron: VEBIDAK, 6-05-2014