Geen extra aanmaning nodig voor innen incassokosten

Voor het kunnen innen van incassokosten, hoeft een schuldeiser na de zogenoemde ‘veertiendagenbrief’ geen extra aanmaning te sturen. Dit volgt uit een arrest van de Hoge Raad in juni 2014. Eind vorig jaar adviseerde een landelijk overleg van rechters juist nog wel om deze extra aanmaning verplicht te stellen.
In geval van rekeningen waarvoor de afgesproken termijn is vervallen, kan een schuldeiser een zogenoemde veertiendagenbrief sturen. Die brief wordt zo genoemd vanwege de daarin voorkomende zinsnede ‘Als u binnen veertien dagen niet betaalt, brengen wij ook de incassokosten in rekening’. De schuldeiser maakt vanaf dat moment kosten voor de incasso. Binnen de rechtspraak speelde de vraag of het voldoende is om twee weken vooraf een aanmaning te sturen voor het in rekening kunnen brengen van deze kosten? Volgens een landelijk overleg van rechters eind vorig jaar uitgebracht adviesrapport zou de consument of huurder recht hebben op een extra aanmaning. Die zou nog verstuurd moeten worden na de zogeheten veertiendagenbrief. Vanaf november 2013 is die richtlijn door rechters toegepast.
In een recent arrest heeft de Hoge Raad echter geoordeeld dat deze extra aanmaning niet verplicht is. De schuldeiser hoeft niet ‘nog nadere incassohandelingen te verrichten’, stelt de Hoge Raad. Het landelijk overleg van rechters voert naar aanleiding van dit arrest een aanpassing door in de tekst van zijn adviesrapport.
Bron: Rechtspraak.nl 14-08-2014