Gebruik WBSO en RDA weer toegenomen

MKB-bedrijven hadden in 2014 een aandeel van 97% in het gebruik van de WBSO en de RDA, zo blijkt uit onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor het zevende jaar op rij is sprake van een toename van het aantal bedrijven dat gebruik maakt van WBSO en RDA.
Van de 22.970 bedrijven die in 2014 gebruik maakten van de WBSO heeft 72% ook gebruik gemaakt van RDA. Ook 16% van de starters maakt gebruik van de WBSO-startersfaciliteit. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft plannen ingediend om bijna € 4 miljard aan loonkosten (WBSO) en € 2,6 miljard aan andere R&D-uitgaven (RDA) uit te geven. Uiteindelijk is € 912 miljoen aan S&O-afdrachtvermindering toegekend en € 24,4 miljoen aan S&O-aftrek bij zelfstandige ondernemers. Aan bedrijven is een bedrag van €1.550 miljoen aan RDA toegekend en € 10,5 miljoen aan zelfstandige ondernemers.
Het merendeel de S&O-loonuitgaven (WBSO) is toegekend aan bedrijven in de provincie Noord-Brabant. De provincies Noord-Holland en Drenthe hebben met 71% echter het grootste aandeel in de S&O-loonuitgaven (WBSO). Het merendeel van de WBSO-uitgaven wordt gedaan door de sector Informatie en communicatie, terwijl de industrie die zich bezighoudt met het vervaardigen van farmaceutische grondstoffen en producten het hoogste aandeel in de RDA-uitgaven heeft.
Innovatieve ondernemers moeten vooraf een inschatting maken van hun R&D-werkzaamheden en melden achteraf wat zij daadwerkelijk aan R&D-werkzaamheden hebben uitgevoerd. Er kan alleen gebruik worden gemaakt van RDA als een bedrijf of zelfstandig ondernemer een WBSO toekenning heeft ontvangen.
De jaarcijfers zijn na te lezen in het rapport ‘Focus op speur- en ontwikkelingswerk’ op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Bron: Rvo.nl 08-05-2015