Gebruik R&D-regelingen stijgt fors in 2013

Uit de jaarcijfers van de WBSO en RDA over 2013 blijkt dat de belangstelling van het bedrijfsleven voor de fiscale regelingen die R&D bevorderen onverminderd groot blijft. Ondernemers gaven in 2013 bijna € 6,5 miljard uit aan Research & Development (R&D). Dit is een toename van 10% ten opzichte van 2012.
Voor beide regelingen was de interesse in 2013 groot, vooral bij de RDA was een forse stijging te zien. Zo hebben ondernemers in 2013 bijna € 4 miljard aan loonkosten gemaakt (WBSO) en € 2,5 miljard aan andere uitgaven voor R&D (RDA). Het aantal RDA-aanvragen steeg in 2013 met 18% naar 25.480. Het bedrag dat via de RDA is toegekend steeg met 68%: van € 814 miljoen in 2012 naar € 1.370 miljoen in 2013. Het aantal bedrijven dat gebruik maakte van de WBSO is in 2013 gestegen naar 22.640, ruim 400 meer dan in 2012. Gezamenlijk dienden ze 38.200 aanvragen in.
Evenals in voorgaande jaren vindt de meeste R&D plaats in Noord-Brabant en Zuid-Holland. De toename van de totale R&D-uitgaven is in Utrecht echter het grootst: 24% meer dan in 2012.
De industriesector geeft het meeste uit aan R&D. Van alle bedrijven die gebruik maken van de WBSO en RDA is 97% mkb’er.
Ondernemers kunnen via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en RDA (Research & Development Aftrek) een deel van hun R&D-uitgaven fiscaal aftrekken. De WBSO verlaagt de loonkosten voor R&D, de RDA levert een extra aftrekpost op voor andere kosten en uitgaven voor R&D. Men kan alleen gebruik maken van de RDA als men ook WBSO aanvraagt. Dit kan tegelijkertijd in een gezamenlijke WBSO/RDA-aanvraag. Het voordeel wordt verrekend via de aangifte bij de Belastingdienst. Bedrijven dragen minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek.
Bron: RVO 15-07-2014, FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk