Gebrek aan betaalbaar krediet groeibreker

Volgens de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland dreigt het gebrek aan (betaalbaar) krediet voor bedrijven een ‘groeibreker’ te worden. Als gevolg van aangescherpte bancaire regelgeving stijgt de prijs van kredieten. Volgens de beide ondernemersorganisaties moeten de banken meer ruimte krijgen en moeten er meer mogelijkheden komen voor alternatieve vormen van financiering.
Uit de EIM Financieringsmonitor 2013-1 blijkt dat ruim een kwart van de bedrijven er het afgelopen jaar niet in is geslaagd de gezochte financiering aan te trekken. Voor het kleinbedrijf geldt dit voor 42%. Strengere kredietvoorwaarden van banken hebben het kredietaanbod verkleind ten opzichte van de situatie voor de crisis
Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is de financiering via banken van levensbelang voor economische groei. Startende ondernemers, doorgroeiers, innovatieve bedrijven en bedrijven die het nu moeilijk hebben, zijn afhankelijk van bancaire leningen.
Maar dan moeten de banken wel de ruimte krijgen om hun werk te doen, stellen beide ondernemersorganisaties. Dat is moeilijk door stapeling van regelgeving en invoering van de bankenbelasting. Daarnaast moeten ondernemers optimaal gebruik kunnen maken van garantieregelingen als de BMKB en de GO. Ook belemmeringen voor alternatieve financieringskanalen moet de overheid snel wegnemen. Bij alternatieve financieringskanalen kan men denken aan Kredietunies, crowdfunding en onderhandse leningen.
De beide ondernemersorganisaties willen ook dat er haast wordt gemaakt met de uitwerking van de aanbevelingen van de commissie-Van Dijkhuizen, die betrekking hebben op een andere financiering van hypotheken, en van de commissie-Hoek, die heeft onderzocht hoe institutionele beleggers bij de financiering van het bedrijfsleven betrokken kunnen worden.
Bron: MKB Nederland, 29-07-2013; Ondernemerskredietdesk, 25-07-2013