Fraude betalingsverkeer blijft dalen

De fraude in het betalingsverkeer is het afgelopen half jaar gedaald met 34% ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar. Hiermee zet de dalende trend van de afgelopen twee jaar zich door. De totale schade bedroeg in het eerste halfjaar van 2014 ongeveer 9,5 miljoen euro. In heel 2013 bedroeg de fraude nog 33,3 miljoen euro en in 2012 zelfs 81,8 miljoen euro.
De belangrijkste fraudecategorieën in het betalingsverkeer, fraude met internetbankieren en skimming van betaalpassen, zijn in de eerste helft van dit jaar allebei sterk afgenomen (met respectievelijk 54% en 28% ten opzichte van de tweede helft van 2013). In het piekjaar 2011 bedroeg de schade van skimming nog 38,9 miljoen euro. Dit jaar was die schade nog maar 640.000 euro. In totaal betrof het ongeveer duizend geskimde kaarten. Door de invoering van ‘het nieuwe pinnen’ met gebruik van de EMV-chip in plaats van de magneetstrip, is skimming nog maar zeer beperkt mogelijk. Een belangrijke maatregel bij het tegengaan van skimming was ook geoblocking, waardoor geldopnames buiten Europa standaard zijn uitgeschakeld. Skimming vindt voornamelijk nog plaats door gebruik van een pas in niet-EMV landen. Wat ook voorkomt, is ‘shouldering’: het afkijken van de pincode, gevolgd door diefstal van de kaart.
De afname van de fraude met internetbankieren komt doordat banken steeds beter in staat zijn om (pogingen tot) fraude vroegtijdig te detecteren en voorkomen. Een andere effectieve maatregel is het preventief blokkeren van buitenlandoverboekingen binnen internetbankieren.
De meeste schade bij internetbankieren werd veroorzaakt door phishing (1,7 miljoen euro). Wel is er sprake van een daling van 47% ten opzichte van de tweede helft van 2013. De schade door malware (schadelijke software) nam ook fors af (77%). Phishing-mails zorgen wel voor aanhoudende overlast en de banken doen er alles aan om samen met autoriteiten phishing sites uit de lucht te halen.
Ondanks deze positieve ontwikkeling zien banken nog steeds een onverminderd hoge dreiging van fraude met internetbankieren. Goede collectieve en individuele voorlichting van klanten over veilig (internet-) bankieren blijft belangrijk.
Bron: NVB 24-09-2014