Forse boetes voor malafide uitzendbureaus

De Inspectie SZW, de Belastingdienst en de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) hebben het afgelopen half jaar voor ruim € 90 miljoen boetes en naheffingen opgelegd aan malafide uitzendbureaus. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dit aan de Tweede Kamer in een brief over de voortgang van de aanpak van malafide uitzendbureaus.
Vorig jaar is om malafide uitzendbureaus aan te pakken door de Inspectie SZW, Belastingdienst en UWV het IT AMU (Interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus) opgericht. Het IT AMU werkt ook samen met andere partijen zoals enkele grote gemeentes (Den Haag, Rotterdam, Amsterdam), Kamer van Koophandel, IND, SNA, werkgevers- en werknemersorganisaties, pensioenfonds van de uitzendbranche, brancheorganisaties.
De samenwerking tussen Inspectie SZW, de Belastingdienst en de SNCU heeft in de periode 2012 tot heden voor € 90,7 miljoen aan opgelegde sancties opgeleverd: IT AMU 4,1 mln, Inspectie SZW 2,9 mln, Belastingdienst 55,1 mln en SNCU 28,6 mln. In totaal gaat het om 90,7 mln
De aanpak van malafide uitzendbureaus richt zich ook op de leidinggevenden daarachter. De Belastingdienst en Inspectie SZW zullen ook malafide doorstarters aanpakken door eerder opgelegde boetes te verhalen op het ‘nieuwe’ uitzendbureau van een foute uitzendondernemer. Ook zal bij herhaalde overtreding sneller faillissement worden aangevraagd voor een uitzendbureau. Een van de mogelijke maatregelen tegen de leidinggevenden is een bestuursverbod van de rechter. Minister Asscher wil daarnaast inspectiegegevens openbaar maken om werknemers en ondernemers te waarschuwen voor foute uitzendbureaus.
Het IT AMU blijft ook in 2014 operationeel. Het team zal zich vooral richten op de ergste uitwassen en complexe zaken in de uitzendbranche. Daarnaast vinden er ook reguliere controles plaats door Inspectie SZW en de Belastingdienst.
Minister Asscher heeft ook afspraken gemaakt met Polen, Roemenië en Bulgarije over het uitwisselen van gegevens om ook op die manier malafide uitzendbureaus aan te kunnen pakken.
Bron: Min SZW