Flexibilisering en werkdruk in de zorg neemt toe

Maar liefst 45 procent van de medewerkers in de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg werkt structureel meer uren dan in hun arbeidsovereenkomst is vastgelegd. In de verpleeghuizen wordt door zorgmedewerkers gemiddeld 7,8 uur per week meer gewerkt dan in de arbeidsovereenkomst staat. Dit duidt op een overschot aan te kleine contracten in de sector. Abvakabo FNV is geschokt door deze cijfers.
Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder ruim 4.600 medewerkers, dat is uitgevoerd door AStri beleidsonderzoek en –advies. Uit het onderzoek blijkt dat een meerderheid van de medewerkers in de verpleeghuizen en thuiszorg geen vast wekelijks werkrooster heeft. Bijna een kwart van de zorgmedewerkers krijgt regelmatig het verzoek binnen 24 uur in te vallen. Door die onzekerheid stijgt de werkdruk. Driekwart van de medewerkers in de verpleeghuizen stelt dat de werkdruk is toegenomen.
De doorgeslagen flexibilisering zet de kwaliteit van de zorg onder druk. De helft van de medewerkers stelt dat de kwaliteit van de zorg de afgelopen vijf jaar is afgenomen. 21 procent beoordeelt de zorg die zij aan cliënten kunnen geven als ronduit slecht.
Tegelijkertijd is werken in de zorg veel zwaarder geworden. 80 procent van de medewerkers in verpleeghuizen geeft aan dat cliënten zwaardere zorg nodig hebben. In de thuiszorg is dit bij de helft van de medewerkers het geval.
In het Sociaal Akkoord hebben sociale partners vastgesteld dat de flexibilisering op sommige plaatsen is doorgeschoten. Dat lijkt in de verpleeghuizen en thuiszorg zeker het geval. Onderdeel van het Sociaal Akkoord is dat nulurencontracten in de zorg niet meer kunnen worden gebruikt. Nulurencontracten worden door de FNV gezien als de ultieme vorm van álle risico’s bij de medewerkers leggen.
Onlangs zijn de cao-onderhandelingen gestart voor een nieuwe cao voor verpleeghuizen en de thuiszorg. De zorg-cao is de grootste cao die in Nederland wordt afgesloten en geldt voor 430.000 werknemers.
Bron: Abvakabo FNV, 24-10-2013