Fiscus zal ook blik werpen op niet-fiscale bepalingen modelovereenkomsten

Tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Wiebes toegezegd dat de Belastingdienst bij de beoordeling van voorgelegde overeenkomsten voortaan verder zal kijken dan alleen de bepalingen die van belang zijn voor de vraag wel of geen loonheffing.
Het Tweede Kamerlid Van Weyenburg (D66) had bij de bewindsman aangekaart dat in een aantal van de (individuele) voorbeeldovereenkomsten bepalingen staan, die volgens het Kamerlid strijdig zijn met de strekking van de Wet DBA. In de individuele overeenkomst voor een tennisleraar gaat het dan bijvoorbeeld om de bepaling (in artikel 11, versie nr. 9031515846, 12-10-2015) dat de opdrachtnemer de opdrachtgever vrijwaart voor eventuele boetes of naheffingen van de Belastingdienst. Wiebes geeft in de beantwoording aan dat het in de betreffende onderdelen van de overeenkomst gaat om fiscaal niet-relevante bepalingen, die echter wel ‘onzorgvuldig’ zijn geformuleerd. Het verhalen op de opdrachtnemer kan niet voor zover het betrekking heeft op de premies voor de werknemersverzekeringen en premie Zvw. Verhaal is wel mogelijk voor zover het gaat om de loonheffing. Een contractuele bepaling waarin staat dat de opdrachtgever álle lasten en kosten kan verhalen, kan dus niet.
De bewindsman deed de toezegging dat de Belastingdienst bij de beoordeling van overeenkomsten voortaan verder zal kijken dan alleen de fiscale bepalingen, zoals tot dusver gebeurde. ‘Er komt een uitgebreide juridische toetsing die gereed zal zijn in het vierde kwartaal. Alle niet-fiscale bepalingen die evident fout zijn, worden er voor zover mogelijk al eerder uitgehaald’, aldus Wiebes.
Bron: SCOnline, 9-02-2016