Fiscale verzamelwet aangenomen

Of Belastingplan 2016 door de Eerste Kamer straks wordt aangenomen is nog onzeker, maar een aantal andere fiscale wijzigingen – die waren opgenomen in de Fiscale verzamelwet 2015 – gaan in ieder geval wel door. Op 24 november deed de Eerste Kamer het wetsvoorstel als hamerstuk af.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat in de Fiscale verzamelwet 2015 al enkele vereenvoudigingen zouden worden opgenomen. Omdat deze maatregelen echter sterk samenhangen met de vereenvoudiging van het belastingstelsel hebben voorstellen de Fiscale verzamelwet niet gehaald. Wel bevat het wetsvoorstel dan nu is aangenomen, naast enkele technische en redactionele wijzigingen, ook een aantal andere inhoudelijk aanpassingen:

De nihilwaardering van de personeelslening komt te vervallen (tenzij het een lening betreft voor de aanschaf van een (elektrische)fiets). Het rentevoordeel dat de werknemer geniet is belast loon. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel (werkkostenregeling) is niet mogelijk.
Er hoeft geen verrekening in de IB meer plaats te vinden voor door Luxemburg geheven bronheffing omdat Luxemburg sinds 1 januari 2015 automatisch informatie verstrekt over banktegoedhouders.
De houdsterverliesregeling wordt aangepast naar aanleiding van enkele arresten van de Hoge Raad. Verliezen geleden in het jaar van aanvang en beëindiging van de houdsteractiviteiten worden weer als houdsterverlies aangemerkt.
De teruggaafregeling BPM bij export wordt aangescherpt: alleen nog een BPM-teruggaaf als het geëxporteerde motorrijtuig duurzaam is ingeschreven in een ander land van de EU/EER.
Het nihiltarief in de MRB voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer (per 1 januari 2016) geldt ook voor bestelauto’s, motorrijtuigen en andere voertuigen.

Bron: Eerste Kamer, 24-11-2015