Faillissement en niet-ontvankelijk zijn

Als een bv al is ontbonden na een faillissement, is het niet meer mogelijk om namens de bv alsnog beroep aan te tekenen tegen een naheffingsaanslag.
Een bv exploiteert een meubelverkoopbedrijf. De bestuurder van de bv is op 1 januari 2000 benoemd. Op 3 augustus 2005 is de bv in staat van faillissement verklaard en volgens het Handelsregister is de bv op 7 mei 2010 opgehouden te bestaan omdat er geen baten meer aanwezig zijn. Op 27 december 2004 heeft de inspecteur een naheffingsaanslag loonbelasting aan de bv opgelegd. Hiertegen heeft de bv bezwaar gemaakt. Op 23 november 2007 is de naheffingsaanslag ambtshalve verminderd. Op 27 november 2009 heeft de bv (aanvullend) bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is door de inspecteur niet-ontvankelijk verklaard. Nadat de rechtbank op het beroep van de bv tegen de niet-ontvankelijkheid de inspecteur heeft opgedragen om een nieuwe uitspraak te doen, heeft de inspecteur het bezwaar in januari 2012 alsnog afgewezen en de naheffingsaanslag gehandhaafd. De bestuurder van de bv heeft vervolgens beroep ingesteld tegen deze beslissing. Volgens de bestuurder is het beroep ontvankelijk omdat hij het beroep als enig bestuurder van de bv heeft ingediend. Daarbij is de bestuurder het niet eens met het feit dat de bv werd ontbonden. De inspecteur vindt echter dat het beroep niet-ontvankelijk is omdat de bestuurder niet als belanghebbende kan worden aangemerkt.
Volgens de rechtbank blijkt uit de wet dat een rechtspersoon wordt ontbonden als zij failliet wordt verklaard. Bij vereffening houdt de rechtspersoon op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. Vaststaat de dat de bv failliet was en vanwege gebrek aan baten in mei 2010 is ontbonden. Faillissement en ontbinding van de bv wegens toestand van de boedel vindt plaats op grond van de wet en daarvoor is geen bestuurders- of aandeelhoudersbesluit nodig. Zodra een rechtspersoon ophoudt te bestaan, kunnen op diens naam niet langer rechtshandelingen, waaronder het instellen van beroep, worden verricht. Dit is alleen anders als de rechtbank op verzoek de vereffening heeft heropend. Daar niet is gebleken dat de vereffening is heropend, moet het beroep niet-ontvankelijk worden verklaard.
Bron: Rb. Den Haag 15-02-2013