Extra ronde kennisvouchers voor topsectoren

Innovatieve mkb’ers kunnen vanaf 25 september tot en met 3 oktober 2013 weer aanvragen indienen voor de MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT-regeling). Dit kunnen zij doen als zij actief zijn binnen de Topsectoren Logistiek en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De overheid wil dergelijke innovaties versterken en heeft daarom dit voorjaar de MIT-regeling aangekondigd.
De MIT-regeling geeft subsidie aan innoverende MKB-bedrijven binnen de topsectoren. Bij de vorige succesvolle MIT-rondes (in het voorjaar van 2013) was de belangstelling binnen de meeste Topsectoren erg groot. Hierdoor werden al op de eerste indieningsdag diverse deelbudgetten meerdere malen overvraagd.
Men kan een kennisvoucher aanvragen als men met een van de onderstaande onderwerpen/thema’s aan de slag wil: synchromodaal transport, Trade Compliance & Control, Cross-Chain Control Center, Service logistiek, Supply Chain Finance. Actuele informatie is per Topsector te vinden op de website van agentschapnl.nl.
Met de kennisvoucher kan men de volgende zaken ondersteunen: inkoop van kennis, uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, een R&D- samenwerkingsproject, inhuur personeel.
Een toegekend voucher is een jaar geldig. Een project moet dan ruim binnen een jaar na de aangegeven uitgiftedatum uitgevoerd en afgerond zijn.
Bron: TNO 10-09-2013