Europese erfrechtverordening binnenkort in werking

Op 17 augustus 2015 treedt de Europese erfrechtverordening in werking. Deze verordening is van toepassing op internationale nalatenschappen van personen die op of na 17 augustus 2015 komen te overlijden. De verordening geldt voor alle EU-landen, met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.
Op dit moment kent ieder land zijn eigen regels bij een grensoverschrijdende nalatenschap. Hierdoor is het lastig te bepalen welk land zijn erfrecht mag toepassen en kan het voorkomen dat het recht van meerdere landen van toepassing is. Dit kan onder meer leiden tot dubbele belastingheffing over de nalatenschap. Een successieverdrag kan dit voorkomen, maar dergelijke verdragen zijn schaars. Nederland heeft slechts met een beperkt aantal landen een verdrag gesloten over de heffing van successierecht.
De Europese erfrechtverordening bepaalt onder meer welk recht op de vererving en de afwikkeling van de nalatenschap van toepassing is. Hoofdregel wordt dat op de internationale nalatenschap het recht van toepassing is van het land waar de erflater zijn laatste gewone verblijfplaats had. Van deze hoofdregel kan bij testament worden afgeweken door een rechtskeuze uit brengen. Maar let op: die keuze is beperkt tot het recht van het land van de nationaliteit van de erflater op het moment van de rechtskeuze of overlijden.
Bron: Belastingzaken.nl 21-07-2015