Einde kantonrechtersformule in zicht?

Werkgeversvereniging AWVN verwacht dat de kantonrechtersformule vanaf 2016 verdwijnt als gevolg van de afspraken in het onlangs gesloten sociaal akkoord. Als werkgevers en vakbonden zich houden aan de afspraken wordt de kantonrechtersformule overbodig.
In het sociaal akkoord ligt een sterke nadruk op afspraken om ontslagen werknemers aan een nieuwe baan te helpen. Hiervoor moeten door werkgevers zogenaamde ‘transitievergoedingen’ worden betaald van maximaal € 75.000 euro. De transitievergoeding moet worden ingezet voor zaken als opleidingen, outplacement en sollicitatiebegeleiding.
De afspraken uit het sociaal akkoord moeten nog worden omgezet in wetgeving, maar gezien het brede draagvlak onder het akkoord verwacht AWVN daarvan geen bijzondere effecten. Ook voorziet de AWVN, die betrokken is bij de onderhandelingen voor vrijwel alle belangrijke cao’s, geen problemen bij de omzetting van het sociaal akkoord in cao-afspraken.
De kantonrechtersformule wordt nu in 90% van de sociale plannen van bedrijven gehanteerd, zo blijkt uit gegevens van AWVN. Vrijwel alle sociale plannen kennen ook afspraken over ‘werk-naar-werk’ – het vinden van nieuwe betrekkingen voor de ontslagenen.
Bron: AWVN 6-05-2013