Eindbod cao Technische groothandel, opschorting staking

De werkgevers hebben op 3 december een eindbod gedaan voor de cao Technische groothandel. FNV Bondgenoten had eerder een staking op 4 december aangekondigd.
De onderhandelingen voor de cao Technische groothandel verliepen zeer moeizaam. Uiteindelijk werd in september een onderhandelingsakkoord bereikt voor een tweejarige cao, dat echter een maand later door de werkgevers werd afgewezen. Vervolgens stelden de werkgevers een eenjarige cao voor waarin alleen de afspraken voor 2014 uit het onderhandelingsakkoord zouden worden opgenomen. Dit was voor de bonden weer niet acceptabel, omdat het eerdere onderhandelingsakkoord een totaalpakket betrof, waarbij bijvoorbeeld een lage loonsverhoging in 2014 werd gecompenseerd door afspraken voor een hogere loonsverhoging in 2015.
Na een stakingsdreiging zijn de werkgevers nu met een nieuw eindbod gekomen voor een cao met een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2016. De cao kent een totale structurele loonsverhoging van 3,75% en een eenmalige uitkering in 2015 van 1,6% (alleen bij ondernemingen met een positief resultaat in 2014. Verder wordt de levenslooptoeslag omgezet naar een structurele loonstijging van 1%.
FNV Bondgenoten wil nu eerst het eindbod met de achterban bespreken alvorens ze erop zal reageren. De acties en de landelijke stakingsdag op 4 december zijn opgeschort.
Bron: FNV Bondgenoten, 3-12-2014