Eindbod cao Groothandel in Groenten en fruit

De onderhandelingen voor de cao Groothandel in Groeten en fruit zijn geëindigd met een eindbod van de werkgevers. De onderhandelingen waren voor de zomervakantie gestart, maar verliepen moeizaam. Na de zomer leken de onderhandelingen in een impasse te geraken.
Belangrijke geschilpunten in de onderhandelingen waren het loonbod en de beloning van uitzendkrachten. In het eindbod voor een eenjarige cao (looptijd tot en met 30 juni 2015) bieden de werkgever nu een loonsverhoging van 2% per 1 februari 2015. Het aantal wachtdagen bij ziekte zal worden gemaximeerd op twee in plaats van vier en verder zeggen de werkgevers toe zich te zullen inspannen voor 100 arbeidsplaatsen voor arbeidsgehandicapten. Voor die doelgroep zal een aparte loonschaal worden ingevoerd (100%-120% van het minimumloon). Verder zijn in de cao afspraken gemaakt over de reparatie van het derde WW-jaar en enkele andere aanpassingen in het kader van de Wet werk en zekerheid.
De leden van FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en RMU Werknemers zullen zich nu moeten uitspreken over het eindbod.
Bron: RMU, 15-12-2014