Eigenrisicodrager voor minimaal drie jaar terug naar UWV

In een Kamerbrief kondigt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een maatregel aan om de overstap voor één jaar van de private verzekering naar het publieke bestel te voorkomen. Een maatregel uit het wetsvoorstel Verbetering hybride markt WGA wil hij al in 2016 laten in gaan zodat werkgevers bij terugkeer naar de publieke verzekering bij het UWV altijd te maken krijgen met een minimumtermijn van drie jaar.
Werkgevers/eigenrisicodragers zouden door voor een jaar over te stappen in 2016 bij het UWV over het algemeen een lage minimumpremie betalen. Vanaf 1 januari 2017 zouden zij door de aangekondigde maatregelen zonder publieke staartlasten weer kunnen overstappen naar een private verzekeraar. De minister acht dit onwenselijk en wil hij voorkomen.
De huidige Wet financiering sociale verzekering voorziet al in een termijn van drie jaar voordat een werkgever weer eigenrisicodrager kan worden, nadat het eigenrisicodragerschap is beëindigd. Deze driejaarstermijn geldt echter alleen voor werkgevers bij wie de Belastingdienst het eigenrisicodragerschap beëindigt en niet voor werkgevers bij wie het eigenrisicodragerschap van rechtswege eindigt (bijvoorbeeld als de verzekeraar de garantieverklaring intrekt nadat de overeenkomst tussen werkgever en verzekeraar is afgelopen). De werkgever kan hier zelf invloed op hebben, bijvoorbeeld door zijn contract te laten aflopen, waarop de verzekeraar de garantieverklaring intrekt.
Bij de Raad van State ligt nu het wetsvoorstel Verbetering hybride markt WGA waarin een bepaling is opgenomen om ook voor werkgevers waarvan de garantieverklaring ‘van rechtswege eindigt’ een minimumtermijn voor de publieke verzekering van drie jaar te hanteren. De minister wil deze maatregel vervroegen en mogelijk al in 2016 in werking laten treden. De maatregel gaat gelden voor alle werkgevers waarvan het eigenrisicodragerschap ‘van rechtswege eindigt’. Alle werkgevers die in 2016 terugkeren naar het UWV betalen dan vanaf 1 januari 2017 dus nog minimaal twee jaar de meer marktconforme premie volgens een nieuwe systematiek zoals is aangekondigd in de Kamerbrief van 22 juni jongstleden.
Bron: Min SZW 21-09-2015