Eigen risico periode Vorst WW-regeling verlaagd naar 15 dagen

De cao-partijen in de bouw (Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, OBN, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV Bouw en CNV Vakmensen) hebben het aantal eigen risicodagen van de Vorst WW-regeling voor de winterperiode 2013-2014 vastgesteld op 15 dagen. Hiermee wordt aansluiting gezocht bij de beoogde eigen risico periode in de Calamiteitenregeling die per 1 september 2014 van kracht gaat worden voor alle sectoren in Nederland.
Voor de werkgever geldt dat het risico van vorst de eerste 15 dagen van dit winterseizoen voor zijn rekening komt. Wanneer er op deze dagen niet kan worden gewerkt, betaalt de werkgever het loon 100% door. Voor de vorstdagen boven het aantal van 15 waarop vanwege of ten gevolge van vorst niet wordt gewerkt, kan de werkgever namens de werknemer bij het UWV een WW-uitkering aanvragen. De werkgever betaalt de werknemer een aanvulling op de WW-uitkering tot 100% van het loon. De premieafdrachten aan de bedrijfstakfondsen moeten op normale wijze worden voldaan.
Voor de werknemer heeft de regeling in praktische zin geen gevolgen. Hij of zij zal altijd het vast overeengekomen loon/salaris van de werkgever ontvangen, zowel tijdens de eerste 15 vorstdagen als de vorstdagen daarna. Gedurende de bijzondere WW-periode blijft het dienstverband van de werknemer ongewijzigd in stand. Het gaat ook niet ten koste van de reeds opgebouwde WW-rechten van de werknemer.
Het winterseizoen start dit jaar op maandag 4 november 2013. De laatste dag van het winterseizoen is 28 maart 2014. Alle overige cao-bepalingen en de uitvoeringsregeling blijven ongewijzigd.
Binnenkort zijn alle relevante documenten, overzichten en weblinks over de Vorst WW-regeling 2013-2014 weer te vinden op de website van Bouwend Nederland.
Bron: FNV Bouw 22-10-2013, Bouwend Nederland 23-10-2013